Nyheter, webb och handel

Författare: webmaster Sida 1 av 2

Läkarleasing för sjukvården

Sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller att säkerställa tillgången på läkare. Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov samtidigt som många läkare går i pension uppstår luckor i bemanningen. Läkarleasing har blivit en populär lösning för att fylla dessa luckor.

Hur fungerar läkarleasing?

Läkarleasing innebär att sjukvårdsinrättningar hyr in läkare från bemanningsföretag för kortare eller längre perioder. Det skiljer sig från traditionell bemanning där läkarna är fast anställda. Vid läkarleasing anställs läkarna av bemanningsföretaget som sedan hyr ut dem till vården. Sjukvården slipper rekryteringsprocessen och kan snabbt få in läkare vid behov. Läkarna får möjlighet att arbeta på olika ställen vilket ökar variationen. Läkarleasing ger flexibilitet åt båda parter. Läkarleasing har flera fördelar jämfört med traditionell bemanning. Dels slipper sjukvården lägga tid på rekrytering. Vid tillfälliga vakanser eller vid sjukfrånvaro kan läkare hyras in snabbt och smidigt. Läkarleasing ger också möjlighet att anpassa bemanningen efter variationer i vårdbehov.

Under semesterperioder eller vid hög belastning kan extra läkare hyras in. På så sätt kan vårdkvaliteten upprätthållas. För läkarna innebär läkarleasing ökad flexibilitet och variation i arbetet. De får möjlighet att arbeta på olika ställen under olika perioder vilket många uppskattar. Läkarleasing kan göra yrket mer attraktivt.

Utmaningar med läkarleasing

Läkarleasing har dock även vissa nackdelar och utmaningar. Ett problem kan vara bristande kontinuitet om olika läkare hela tiden hyrs in. Patienter föredrar ofta att träffa samma läkare. Det kan också ta tid innan inhyrda läkare sätter sig in i nya rutiner och system. Sjukvården får räkna med en viss inlärningsperiod. Vidare kan det finnas en risk att inhyrda läkare inte blir en del av arbetsgemenskapen på samma sätt som fast anställda. Det kan påverka arbetsmiljön negativt.
Viktigt med tydliga avtal

För att läkarleasing ska fungera optimalt är det viktigt med tydliga avtal som reglerar ansvar, arbetsuppgifter, tillgänglighet etc. Det måste vara klart vem som har arbetsledaransvar för de inhyrda läkarna. Avtalen bör också reglera vilken part som ansvarar för introduktion, handledning och fortbildning av de inhyrda läkarna. Detta är viktigt för att säkerställa kvaliteten. Efterfrågan på läkarleasing har ökat stadigt de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta. Många bemanningsföretag erbjuder idag läkarleasing. Framförallt efterfrågas läkare inom bristspecialiteter som allmänmedicin, psykiatri, geriatrik och barnmedicin. Men även för andra specialiteter finns behov av flexibel bemanning.

Bemanningsföretagen har nyckelroll

Bemanningsföretagen har en viktig roll på läkarmarknaden. De kan erbjuda attraktiva villkor och matcha läkare med uppdrag. De bästa bemanningsföretagen har goda relationer med sjukvården och förstår deras behov. De vet vilka läkare som passar för olika uppdrag. Genom sin expertis kan bemanningsföretagen bidra till en smidig läkarleasing som fungerar för både sjukvården och läkarna.

Framtiden för läkarleasing

Läkarleasing kommer sannolikt att bli ännu vanligare i framtiden. Efterfrågan i sjukvården ser ut att bestå samtidigt som allt fler läkare attraheras av modellen. Utmaningen blir att hitta former för läkarleasing som kombinerar flexibilitet och kvalitet. Med tydliga avtal och goda relationer kan läkarleasing bli en win-win-modell för alla parter och bidra till en bättre sjukvård.

Fastighetsboxar för smala utrymmen

I en värld där urbaniseringen ökar och utrymmet blir allt mer begränsat, uppstår ett växande behov av smarta, utrymmeseffektiva lösningar. Kompakta fastighetsboxar framstår som en innovativ lösning för att möta dessa moderna utmaningar, speciellt i bostadsområden där varje kvadratmeter räknas. En kompakt fastighetsbox sparar på väggens utrymme då postboxen är tillverkad för att leverera breven med kortsidan innåt.

Designad för utrymmeseffektiv hantering

Svenskboxen Kompakt, med sin unika design som placerar posten med kortsidan inåt, är en idealisk lösning för trånga utrymmen som studentlägenheter och begränsade entréer. Denna design möjliggör en betydande platsbesparing på väggen, vilket gör den särskilt värdefull i fastighetsprojekt där varje kvadratmeter är avgörande. Utöver sin kompakta form, är dessa boxar funktionellt utformade för att effektivisera post- och pakethantering, med separata fack för olika adresser och mottagare, vilket minskar risken för felleveranser och förväxlingar. Pålitliga låsanordningar säkerställer dessutom att posten förblir säker och skyddad.

Anpassning och estetik i fokus

En annan framträdande egenskap hos den kompakta fastighetsboxen är dess flexibilitet i färg och design. Tillgänglig i ett flertal RAL-färger, från silvergrå till trafiksvart, erbjuder den möjligheten att anpassa utseendet för att smälta in i eller komplettera omgivningen. Denna anpassningsbarhet är inte bara en estetisk fördel utan också en funktionell, då den gör det möjligt för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att välja en lösning som passar deras specifika behov och preferenser.

Säkerhet och pålitlighet i moderna fastighetsprojekt

I moderna fastighetsprojekt, såsom studentbostäder och kompakta bostadsenheter, är säkerheten av yttersta vikt. De kompakta fastighetsboxarna erbjuder robusta material och låssystem som garanterar säkerheten för post och paket. Deras förmåga att integreras smidigt i olika fastighetsutvecklingsprojekt, samtidigt som de tillhandahåller en hög nivå av säkerhet och tillförlitlighet, gör dem till en oumbärlig del av moderna bostadslösningar.

Den kompakta fastighetsboxen representerar en smart, säker och platsbesparande lösning för moderna bostadsmiljöer. Dess funktionella design, kombinerat med anpassningsbar estetik, gör den till en idealisk lösning för både fastighetsutvecklare och boende i urbaniserade områden där varje kvadratmeter är en värdefull resurs. Med sin förmåga att effektivisera posthanteringen utan att kompromissa med säkerhet och design, står den kompakta fastighetsboxen ut som en nyckelkomponent i den moderna stadsutvecklingen.

Så kan reklamprodukter hjälpa dig att bygga varumärkeskännedom

Det finns en hel uppsjö av olika sorters reklamprodukter på marknaden idag. Du kan till exempel välja att marknadsföra ditt företag med hjälp av gratis pennor, USB-minnen, kepsar och mängder av andra produkter. Dessa produkter pryds av företagets logga och hjälper dig att bygga varumärkeskännedom samt skapa affärsmöjligheter. Dessutom hjälper de inte bara dig att marknadsföra ditt företag på ett effektivt sätt – de kostar inte heller särskilt mycket pengar att köpa in. Via denna sida finns en utförare som är leverantör av reklamprodukter.

Produkter med reklam på bygger varumärkeskännedom under en lång tid

Syftet med att använda produkter i reklamsyfte är förstås att locka till sig nya kunder samt att bygga upp varumärket. De allra flesta av oss uppskattar att få en gratis produkt som vi kan ha nytta av. Istället för att kasta denna i papperskorgen sparar vi den och ger på så vis företaget exponering under en lång tid framöver. Därför är de användbara när det kommer till att bygga varumärkeskännedom, oavsett om ditt företag är nystartat eller etablerat.

3 ytterligare fördelar med att använda reklamprodukter i marknadsföringssyfte

Det finns även fler fördelar med att använda reklamprodukter i marknadsföringssyfte. Några exempel på sådan är att dessa produkter:

 • Är kostnadseffektiva. Om du jämför kostnaden för inköp av profilprodukter att skänka bort jämfört med andra former av marknadsföring inser du snart att de är kostnadseffektiva. Du får helt enkelt mycket reklam för pengarna när du använder dig av sådana för att marknadsföra ditt företag. Tillverkarna kan nämligen ofta hålla nere priserna när du köper större kvantiteter. Detta tillsammans med det faktum att de verkligen för fram ett budskap till mottagarna gör kostnaden per intryck (CPI) väldigt låg.
 • Bygger kundlojalitet. Kunder som får användbara produkter med reklam för ditt företag blir ofta mer lojala gentemot företaget. Som tack för produkterna vill de vanligtvis hjälpa dig i gengäld. För att så ska vara fallet är det förstås viktigt att produkterna ifråga är användbara, välplanerade och innovativa. Sådana gör ett större avtryck hos mottagaren än mer generiska reklamprodukter.
 • Driver försäljning. Ytterligare en fördel med dessa produkter är att de kan driva försäljning. De fungerar i mångt och mycket som visitkort men ger ofta bättre resultat. Detta då kunderna använder dem varje dag istället för lägger dem i en skrivbordslåda och glömmer bort dem.

Hitta billigaste mobil – Fem tips på vägen

Genom att jämföra priser, köpa begagnat och utnyttja kampanjer kan du hitta billigaste mobil. Här ges fem tips på vägen för att pressa priset.

Köp begagnat

Det finns flera butiker i Sverige som enbart säljer begagnade mobiler och surfplattor. Andrahandsmarknaden är stor och det är ofta möjligt att köpa en mobil som är i ”nyskick” men enbart betala 50 – 75 % av nypriset. Det brukar även följa med en viss garanti men den garantitiden är inte lika lång som vid nyinköpt produkt.

Jämför INTE månadskostnaden – eller?

Flera operatörer presenterar ”billigaste mobil just nu” och visar vad det kostar per månad att köpa dessa. Detta utifrån att många väljer att köpa på avbetalning. Att enbart behöva betala 99 kronor per månad kan se fördelaktigt ut – men hur länge? Det kan vara olika lång avbetalningstid vilket självklart påverkar månadskostnaden. Billigaste mobil = lägst totalkostnad!

Se alltså på totalkostnad eller beräkna vad det kommer att bli genom att ta månadskostnaden (avbetalningen) multiplicerat med antalet månader som avbetalning önskas ske. Önskas avbetalning ske är det alltså viktigt att jämföra de olika alternativen med samma avbetalningstid.

Jämför via jämförelsesidor

Ett enkelt sätt att ställa flera återförsäljare mot varandra är att använda jämförelsesidor online. De kan exempelvis jämföra och presentera:

 • Billigaste mobil utan abonnemang
 • Billigaste mobil med abonnemang
 • Billigaste abonnemanget utan bindningstid

När jämförelse sker av mobil + abonnemang presenteras alltid totala månadskostnaden. Det är därmed två faktorer som påverkar det totala priset. För det första värdet på mobilen. Eftersom den ska avbetalas över exempelvis 24 månader kommer månadskostnaden bli betydligt högre om det är en mobil för 10 000 kronor istället för en för 2 000 kronor. För det andra avgörs totalpriset av hur mycket surf som ska ingå i abonnemanget. Ju mindre surf desto billigare.

Utnyttja kampanjer

Besök återförsäljares hemsidor, samt läs deras nyhetsbrev, för att tidigt se specifika erbjudanden eller kampanjer. Det kan även vara lägre pris för de som är med i en kundklubb eller köper över en viss summa. Det gäller däremot att granska dessa erbjudanden för att verkligen se om de är bättre än vad andra återförsäljare erbjuder.

Skydda även din billigaste mobil

Även om mobilen bara kostar en tusenlapp är den värd att skyddas. Skal, fodral och andra skydd kostar inte mycket men ger ett tydligt skydd mot repor och stötar. Att inte behöva köpa nytt är trots allt det absolut billigaste alternativet.

Lediga lokaler i Stockholm för ett kortfristigt behov

I takt med att svenska företag och organisationer fortsätter digitaliseras förändras också deras lokalbehov. Du kanske redan har börjat fundera på huruvida ditt företag verkligen behöver en egen kontorslokal eller inte? Det finns mängder av lediga lokaler i Stockholm som kan vara lösningen på ditt lokalbehov. Allt du behöver göra är att tänka lite grann utanför lådan. Coworking spaces i Stockholm har blivit någonting som allt fler ointresserat sig för. De innebär möjligheter att ha korta kontrakt, snabb rörlighet och främja nätverk! Oavsett om man har ett mindre eller större förtag, kan man använda coworking.

I denna artikel fokuserar vi på huruvida du bör hyra en lokal eller hyra en kontorsplats. Det finns nämligen många kontorshotell och liknande som erbjuder coworking och andra innovativa lösningar. Genom att våga vara lite innovativ kan du lösa ditt lokalbehov på ett enkelt och smidigt sätt. Så läs vidare för att få mer information om hur du bör resonera i denna viktiga fråga!

Hyr en av de lediga lokaler i Stockholm som passar ditt företag

Det finns många olika aktörer som aktivt letar efter lediga lokaler i Stockholm. Du bör verkligen överväga coworking som en lösning på ditt lokalbehov om:

 • Ditt företag är ganska nystartat och behöver spara pengar. Uppstartsföretag, småföretag och frilansare är några exempel på aktörer som kan gynnas av att hyra kontorsplatser istället för lokaler. Dessa vill nämligen sällan investera sina begränsade ekonomiska resurser i långfristiga hyresavtal. Så om ditt företag stämmer in på denna beskrivning kan detta vara den perfekta lösningen för dig!
 • Du har endast ett lite mindre arbetsteam. Coworking är också en bra lösning för företag som arbetar i mindre arbetsgrupper om cirka 8 till 10 personer. Du kan då hyra kontorsplatser och få tillgång till en proffsig arbetsyta för en bråkdel av kostnaden för en hel lokal. Därför är detta en bra lösning för mindre företag eller frilansare som vill få en kontorsyta att arbeta på men inte har råd att hyra en större kontorslokal.
 • Ditt lokalbehov är främst kortsiktigt. Ännu en anledning att titta på denna typ av lediga lokaler i Stockholm kan vara att ditt lokalbehov är kortsiktigt. Ditt företags framtid kanske är väldigt svår att förutspå. Då är detta en smidig lösning som kan hjälpa dig att sätta din affärsidé på prov utan att du riskerar att fastna med ett långt hyresavtal.

Köp ett iPhone SE-fodral för att skydda din mobil

Det finns många formfaktorer som gör din nya smartphone alldeles unik och estetiskt tilltalande. Men det finns samtidigt en hel uppsjö med snygga och användbara iPhone SE fodral som du kan använda dig av. Genom att göra detta skyddar du din mobiltelefon och säkerställer att inget tråkigt händer den. Så varför skulle du egentligen vilja riskera tråkiga och kostsamma skador på din lilla ögonsten till mobil?!

Det finns trots allt flera olika sorters mobilfodral att välja bland. Alla de olika tillverkarna har sitt eget unika sätt att formge dessa fodral. Därför skiljer de sig åt vad gäller utseende, känsla och funktion. Till exempel har vissa en lite enklare låsfunktion medan andra varianter har en mer effektiv sådan. Somliga fodra lär mer komplexa medan andra är betydligt enklare i sin utformning.

Ett iPhone SE fodral behöver inte vara otympligt och fult

Det går inte att bortse från det faktum att ett iPhone SE-fodral är en bra investering. De allra flesta mobilanvändare skulle gynnas av att ha ett skyddande mobilfodral. Nedan kikar vi närmare på de viktigaste fördelarna med dessa fiffiga uppfinningar. Till fördelarna hör att:

 • Fodralet låter dig samla alla dina pinaler på ett ställe.
  Det är såklart en stor fördel att kunna bära med dig din mobil, dina kort och kanske även ytterligare föremål i fodralet. Detta istället för att förvara dem i fickan eller i handväskan, alternativt i en midjeväska eller ryggsäck.
 • Ditt iPhone SE-fodral skyddar din mobil och dina betalkort.
  Som du kanske har märkt är mobilfodral ofta relativt tjocka. Det gör att de ger en slags vaddering som skyddar allt som förvaras i fodralet. Detta oavsett om du bara förvarar din mobil i den eller om du även har dina betalkort i fodralet.
 • Mobilfodralet är snyggt och trevligt att titta på.
  Du kanske har en bild av att mobilfodral alltid är stora, otympliga, fula och tråkiga? I sådana fall bör du ta en seriös titt på de fodral som finns att köpa i butiker idag. Dessa är nämligen snygga och trevliga och titta på. Så denna vanföreställning stämmer absolut inte!

Gå en kurs i UGL i Göteborg när du är i balans

Visste du att Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är det mest kända och populära utbildningskonceptet i Sverige? Det är Försvarshögskolan som har ansvar för det och de uppdaterar konceptet löpande i takt med att nya, relevanta forskningsrön kommer ut. Om du är en ledare kan du vilja gå en UGL kurs i Göteborg. För under den vecka som kursen äger rum kommer du få möjlighet att utvecklas till en bra ledare och medarbetare!

Du bör vara i balans när du går en UGL-utbildning

Innan du går vidare och anmäler dig till en kurs i UGL i Göteborg bör du vara medveten om en sak: detta är en intensiv och krävande kurs. Fokus ligger på att såväl du själv som gruppen i helhet och dess olika individer ska utvecklas. Därför är det viktigt att du inte är upptagen med dina personliga problem eller befinner dig i en känslomässig svacka. Då finns det nämligen inget utrymme för att utvecklas.

Därför är det viktigt att du väntar med att gå en kurs i Utveckling av Grupp och Ledare tills dess att du är i balans. Detta kan förstås ha lite olika betydelse för olika människor. Men det är helt okej om det är lite upp och lite ner, såsom det brukar vara för de flesta i vardagen. Däremot bör du alltså inte vara deprimerad eller väldigt nere när du anmäler dig till kursen.

Så väljer du en kurs i UGL i Göteborg som passar dig

För att du ska kunna välja rätt kurs i UGL i Göteborg bör du se till ditt eget behov och dina personliga förutsättningar. Detta kan du göra genom att:

 • Välja den vecka som passar dig bäst. Du kanske har ett hektiskt arbetsliv med många andra aktiviteter inplanerade? I sådana fall bör du välja en vecka där det är lite lugnare för din del. För du ska trots allt kunna avsätta en hel vecka och ägna allt ditt fokus åt kursen.
 • Välja en kursgård i Göteborg som tilltalar dig. Det finns ofta flera alternativ att välja mellan.
 • Läsa på om handledarna. Handledarna är alltid godkända men deras bakgrund och erfarenheter kan variera. Därför kan du vilja läsa på om dem.

Hitta det billigaste elbolaget

På senare år har vi svenskar fått erfara hur volatilt elpriset kan vara. Ibland är elektriciteten relativt billig och ibland kostar den skjortan. Därför är det viktigt att du jämför priser på el från flera olika elbolag. Som tur är har detta aldrig någonsin varit enklare att göra än vad det är nu. Därför rekommenderar vi dig att hitta det billigaste elbolaget hos Elavtaldirekt. Du kommer inte bli besviken!

Tjäna en slant på att göra en ordentlig jämförelse

Visste du att det är viktigt att jämföra elabonnemang? Faktum är att du bör ta för vana att göra detta med jämna mellanrum. Du bör åtminstone göra en jämförelse en gång om året, men än hellre lite oftare än så. Detta för att säkerställa att du inte betalar för mycket för din el.

Det är nämligen viktigt att fatta ett välgrundat beslut när det kommer till vilket elavtal du ska ha. Du bör fatta detta viktiga beslut utifrån faktorer såsom ditt hushålls elförbrukning och vilka elavtal du har att välja mellan.

Genom att läsa på lite grann och jämföra kan du ofta göra ett byte som du tjänar en slant på. Dessa pengar blir ganska betydelsefulla när besparingen ackumuleras över tid – månadsvis, kvartalsvis och årsvis.

Därför bör du jämföra elabonnemang med jämna mellanrum

Det finns flera skäl att jämföra och hitta det billigaste elbolaget hos Elavtaldirekt eller andra jämförelsesajter:

 • Teckna ett bättre abonnemang. Ditt nuvarande elavtal kanske inte är det mest förmånliga och bästa avtalet som finns tillgängligt.
 • Sänk priset istället för att börja tumma på din förbrukning. Med stigande elpriser står du inför ett vägskäl. Du behöver antingen dra ner din elförbrukning eller försöka sänka priset. Många konsumenter väljer att göra det sistnämnda.
 • Se om det finns rabatter tillgängliga. Ibland kan elbolagen erbjuda sina kunder rabatter av olika slag.

Så kan du hitta det billigaste elbolaget hos Elavtaldirekt

Du kan som sagt hitta det billigaste elbolaget hos Elavtaldirekt. De låter dig nämligen jämföra avtal från flera olika leverantörer, såsom dessa:

 • Greenely
 • Fortum
 • Skellefteå Kraft
 • Telge Energi
 • Göta Energi
 • Eon
 • Vattenfall

Så vänta inte längre utan gör en jämförelse redan idag!

Giftcard som present – snabbt och enkelt

Är ett giftcard, eller gåvokort, den ultimata presenten? Det finns åtminstone många fördelar med det – inte minst att arbetsgivare och företagare och behöver lägga tid på att leta efter den perfekta presenten till dom anställda. Med ett gåvokort kan mottagarna själva välja vad som önskas och det brukar finnas en hel del spännande saker att välja mellan.

Mer om giftcard

Ett giftcard eller gåvokort är ungefär som ett presentkort eller värdebevis som kan lösas in mot olika produkter. Det är till exempel populärt bland arbetsgivare och företag att köpa sådana som presenter till dom anställda inför jul, vid avtackningar eller andra liknande tillfällen.

Den som tagit emot ett giftcard kan sedan lösa in det mot en produkt som finns att hitta i det aktuella utbudet. Detta görs vanligen på nätet och är ungefär som att handla i en vanlig e-butik, bara det att man löser in kortet, vanligen med hjälp av en kod, i stället för att betala.

Det finns många leverantörer av gåvokort och många av dom erbjuder dessutom olika typer. Ett giftcard kan till exempel väljas utifrån hur utbudet av produkter ser ut, samt efter pris. Några vanliga prisklasser som finns att välja mellan är:

 • 200–350 kr
 • 350–500 kr
 • 350–800 kr

Observera att priserna är ungefärliga och att det kan skilja sig mellan olika leverantörer av gåvokort. En del erbjuder även lägre pris per kort ju fler som köps, som en slags mängdrabatt, utan att summan som går att ”handla” för påverkas.

Vad som finns att välja i utbudet av produkter kan även det skilja sig beroende på leverantör och kort men vanligen finns något som passar för dom flesta smaker. Vanliga kategorier är hem och inredning, fritid och sport och elektronik.

Snabb beställning och snabba leveranser

Ett giftcard eller gåvokort som present är bra av flera anledningar – inte minst för att den som får ett själv kan välja mellan många olika produkter att lösa in det mot. En annan fördel, framför allt för arbetsgivare och företag, är att det är betydligt enklare att beställa dessa kort i stället för att köpa faktiska produkter. Dom tar ingen större plats och kan även i många fall fås helt digitalt.

Beställningen av korten går snabbt och levereras också snabbt – speciellt om den digitala varianten väljs.

Fem orsaker till att anlita medietränare

Att anlita medietränare är ett sätt att bygga trygghet och självförtroende inför kommande kontakter med media. En tjänst som bland annat anlitas av politiker, tjänstemän och företagsledare. Det finns minst fem fördelar:

 • Tar bort känslan av att vara i underläge
  Många upplever att de ”kommer i underläge” i intervjusituationer. Detta inte minst om det är en Tv-intervju och varje liten rörelse och ansiktsuttryck förmedlar ett budskap. Samtidigt är det ofta de som har denna känsla som förmedlar ”fel” budskap. Att anlita medietränare innebär att personerna tränas i flera olika situationer och få tips på hur dessa kan hanteras. När det sedan blir ”på riktigt” känns det inte lika ovant och det blir lättare att ha ett handlingsmönster att luta sig tillbaka på.
 • Förmedla rätt budskap
  Det handlar inte bara om vad som sägs – utan även hur det sägs. Hur vill du att publiken ska uppfatta dig? Är det som en stark företagsledare eller är behovet att ”be om ursäkt och göra en pudel?”. Oavsett är det viktigt att i förväg vara inställd på vad som önskas förmedlas och därmed kunna ge rätt information och känsla i intervjun.
 • För att lära känna sig själv
  Medietränare kan arbeta på olika sätt men generellt ingår praktiska övningar. Övningar där deltagarna blir ”utsatt” för en pressad intervjusituation och där hela intervjun filmas. I efterhand går det därmed att gå igenom vad som hände och hur personen agerade. Det är inte sällan som personer i efterhand ser att de ofta återkommer till rörelser, svar eller annat som önskas tränas bort. Det handlar om att lära känna sig själv och vara medveten om hur man ofta agerar i specifika situationer.
 • Förstå hur intervjuer byggs upp
  Ytterligare en fördel är att få en större förståelse kring hur intervjuer byggs upp av journalister. Att vara beredd på att intervjun kan ta en annan vändning men ändå känna sig trygg i situationen.
 • För att det är roligt…
  Den primära orsaken till att anlita medietränare bör inte vara att det är roligt. Men det är ändå en positiv aspekt.

Att anlita medietränare i korthet

Genom att anlita medietränare kan personer få kunskap och erfarenhet av att möta media. Föreläsarens uppgift är att förklara vilka förhållningssätt och lagar som journalister har att förhålla sig till i sitt yrke och vad som egentligen förmedlas vid en intervju.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén