Att anlita medietränare är ett sätt att bygga trygghet och självförtroende inför kommande kontakter med media. En tjänst som bland annat anlitas av politiker, tjänstemän och företagsledare. Det finns minst fem fördelar:

 • Tar bort känslan av att vara i underläge
  Många upplever att de ”kommer i underläge” i intervjusituationer. Detta inte minst om det är en Tv-intervju och varje liten rörelse och ansiktsuttryck förmedlar ett budskap. Samtidigt är det ofta de som har denna känsla som förmedlar ”fel” budskap. Att anlita medietränare innebär att personerna tränas i flera olika situationer och få tips på hur dessa kan hanteras. När det sedan blir ”på riktigt” känns det inte lika ovant och det blir lättare att ha ett handlingsmönster att luta sig tillbaka på.
 • Förmedla rätt budskap
  Det handlar inte bara om vad som sägs – utan även hur det sägs. Hur vill du att publiken ska uppfatta dig? Är det som en stark företagsledare eller är behovet att ”be om ursäkt och göra en pudel?”. Oavsett är det viktigt att i förväg vara inställd på vad som önskas förmedlas och därmed kunna ge rätt information och känsla i intervjun.
 • För att lära känna sig själv
  Medietränare kan arbeta på olika sätt men generellt ingår praktiska övningar. Övningar där deltagarna blir ”utsatt” för en pressad intervjusituation och där hela intervjun filmas. I efterhand går det därmed att gå igenom vad som hände och hur personen agerade. Det är inte sällan som personer i efterhand ser att de ofta återkommer till rörelser, svar eller annat som önskas tränas bort. Det handlar om att lära känna sig själv och vara medveten om hur man ofta agerar i specifika situationer.
 • Förstå hur intervjuer byggs upp
  Ytterligare en fördel är att få en större förståelse kring hur intervjuer byggs upp av journalister. Att vara beredd på att intervjun kan ta en annan vändning men ändå känna sig trygg i situationen.
 • För att det är roligt…
  Den primära orsaken till att anlita medietränare bör inte vara att det är roligt. Men det är ändå en positiv aspekt.

Att anlita medietränare i korthet

Genom att anlita medietränare kan personer få kunskap och erfarenhet av att möta media. Föreläsarens uppgift är att förklara vilka förhållningssätt och lagar som journalister har att förhålla sig till i sitt yrke och vad som egentligen förmedlas vid en intervju.