Sjuksköterskor som har samlat ett par års erfarenhet och är intresserade av att testa något nytt, vänder sig ofta till bemanningsföretag. Det är viktigt att uppskatta flexibilitet och frihet, eftersom arbetet skiljer sig till viss del från det hos ordinarie anställda. Att arbeta inom bemanning som sjuksköterska innebär att sjuksköterskan tillsätts på tidsbegränsade uppdrag, vilka kan vara kort- eller långsiktiga. I de fall ett uppdrag är av längre karaktär, är det inte ovanligt att en bemanningssjuksköterska erbjuds fast tjänst vid mottagningar där de arbetat en längre tid.

Aspekter att överväga som bemanningssjuksköterska

Det finns fler aspekter att överväga än enbart fördelarna med flexibla och tidsbegränsade uppdrag.

  • Lön. Med tanke på att konsultarbete innebär mer flexibilitet vad gäller till exempel obekväma arbetstider och geografisk placering, är det förståeligt att bemanningssjuksköterskor har högre ersättning än ordinarie anställda. Naturligtvis spelar också erfarenhet och specialiseringar roll vid lönesättning.
  • Vidareutbildning. Att vara anställd via ett bemanningsföretag innebär inte att fortbildning automatiskt bortses från. Ett professionellt bemanningsföretag ser till att samtliga konsulter erbjuds relevant kompetensutveckling.
  • Arbetsuppgifter. Som konsult finns det inte direkt anledning att vara deltagare i alla möten och samtal inom en organisation, eftersom dess uppdrag är tidsbegränsat. Detta sparar en del tid och uppmärksamhet, vilken istället kan riktas till patienter. På så sätt är arbetsuppgifterna för en sjuksköterska inom bemanning till större del medicinskt relaterade.
  • Administration. Att arbeta som konsult innebär till viss del tillkommande administration, vilken är av en annan typ än den ovan nämnda som sker inom uppdragsgivarens organisation. Till exempel krävs en viss nivå av planering vad gäller uppdrag, arbetstider och semester, resor och boende samt skattefrågor. I många fall hjälper dock bemanningsföretaget till med dessa frågor.

Bemanningssjuksköterska i andra länder

Behovet av sjuksköterskor är stort även utanför Sverige. Exempelvis Norge har i flera år varit en särskilt eftertraktad marknad för svenska sjuksköterskor, inte minst på grund av en kortare arbetsvecka och attraktiva anställningsvillkor och ersättning. Många svenska bemanningsföretag samarbetar med sjukhus och vårdgivare i Norge, vilket underlättar särskilt för personer som har begränsad erfarenhet av att arbeta utomlands. Bemanningsföretag hjälper ofta till med boende, resor, norsk sjukskötelegitimation och så vidare.