En distansutbildning kan idag vara utformad på ett flertal olika sätt. Vilket format som är bäst beror framförallt på hur eleven tar till sig kunskap men även var personen bor, kommunikationsmöjligheter m.m. Här presenteras tre olika alternativ.

Högskola – Läs högskolepoäng på distans

De flesta högskolor har både enstaka kurser och hela program på distans. Ansökan sker två gånger per år till de utbildningar som sedan börjar på vår- eller höstterminen. Fördelen med högskola är att det ställs höga krav på lärarna samt att dessa utbildningar väger tungt när sedan jobb ska sökas på arbetsmarknaden. Exempelvis går det inte att få läkarlegitimation utan högskole- eller universitetsutbildning. Nackdelen är att det kan vara svårt att komma in. Antagning kan ske via:

  • Gymnasiebetyg
  • Högskolepoäng
  • Arbetslivserfarenhet

Folkhögskolor – Komplettera eller fördjupa

I likhet med högskolor erbjuder många folkhögskolor utbildningar på distans. Dessa studier ger generellt rätten till CSN-lån och bidrag. För personer som inte har komplett gymnasiebetyg, eller behöver komplettera sina betyg, är Folkhögskolor en vanlig väg. Men det går även att gå dessa för att fördjupa sina kunskaper inom något specifikt område. Detta inte minst kreativa ämnen så som musik, slöjd, graffiti eller skrivande.

Videoformat – Distansutbildning med stor flexibilitet

Ett annat alternativ är att teckna abonnemang på videoplattformar som erbjuder distansutbildning via lektioner i videoformat. Med ett abonnemang ges tillgång till samtliga videolektioner som ligger på plattformen – samt de som tillkommer under abonnemangstiden.

Fördelen med detta tillägg är flexibiliteten och tillgängligheten. Med ett abonnemang ges tillgång till samtliga videoklipp, inom alla utbildningskategorier – året om, dygnet runt. Vem som helst kan teckna abonnemang så tillgängligheten är betydligt större än med högskoleutbildningarna.

Att gå distansutbildning i detta format innebär att eleven själv väljer i vilken omfattning som materialet ska användas. Det kan exempelvis innebära att eleven ser första lektionen för att få en överblick och därefter ser samma lektion igen men pausar och utför momenten på egen hand. Detta exempelvis på en utbildning som lär ut programmering, grafisk design eller skrivprocesser.

Yrkesutbildning på distans

Yrkesutbildningar är utformade för att de som går dessa ska bli eftertraktade på arbetsmarknaden. Detta främst inom praktiska yrken så som exempelvis dramapedagog, lärarassistent eller massageterapeut.

Fördelen är att gå en distansutbildning via detta alternativ är att det ökar chansen att få jobb. Nackdelen är att de ofta får bekostas med egna medel vilket alltså betyder att de blir relativt dyra.