I samband med planeringen av ett evenemang är den catering i Stockholm som du beställer ett av de mest kritiska momenten. Du vill försöka säkerställa att det finns tillräckligt mycket mat för att mätta dina gäster men utan att det för den skull orsakas ett stort slöseri med mat. Detta är en utmanande ekvation som det krävs en hel del tankeverksamhet för att lösa.

Så hur mycket mat kommer du egentligen behöva till ditt kommande evenemang? Detta är frågan som vi här försöker besvara. Fortsätt att läsa för att ta del av våra bästa tips på ämnet!

4 faktorer som påverkar mängden mat vid catering i Stockholm

När du försöker sätta fingret på hur mycket mat som kommer behövas bör du tänka på följande saker:

  • Hur många gäster som kommer. Detta är en av de viktigaste faktorerna för att avgöra mängden av mat vid beställning av catering i Stockholm via en lokal leverantör. Så ta först reda på antalet gäster innan du fortskrider med processen att beställa mat till evenemanget!
  • Vilket slags evenemang det rör sig om. En annan faktor att ta hänsyn till när du försöker avgöra hur stor mängd mat som kommer att gå åt är typen av evenemang. Till exempel kan ett cocktailparty generellt sett kräva lite mindre mat per person än vad som är fallet vid en middag där gästerna sitter ner vid bordet och äter.
  • Hur länge evenemanget pågår. Ytterligare en faktor att ta i beaktande är hur lång tid evenemanget pågår. Ju längre tidsåtgången är desto mer mat kommer att behövas. Detta gäller inte minst om evenemanget äger rum i samband med en tid på dygnet då många vanligtvis äter en måltid. Om tillställningen pågår i flera timmar kan det vara värt att även erbjuda gästerna lite enklare tilltugg.
  • Gästernas preferenser. Har du bra koll på dina gäster och deras preferenser? Om så är fallet kan du använda denna information som vägledning när du försöker avgöra hur mycket mat som kommer att gå åt. Om gästerna gillar att äta mycket mat kan du skruva upp åtgången lite grann.