Samhället har sedan internets uppkomst blivit alltmer digitaliserat. Många arbeten utförs nu på internet, köp av olika produkter sker numera genom ett trådlöst kort och allt fler butiker stänger ner sina fysiska butiker för att istället öppna upp för onlineförsäljning. Ett steg vidare i utvecklingen är så kallade electronic identities, där man redan kommit en bit på vägen.

I Sverige är den kanske vanligaste typen av elektronisk identifiering den som sker genom mobilt bank-id, som kan användas för många saker. Bland dess funktioner finns möjligheten att genomföra betalningar, logga in på särskilda hemsidor där ens personuppgifter används, men även för att verifiera ens identitet i andra situationer. Som man hör på namnet är ett mobilt bank-id kopplat till ett bankkonto, men nu finns även andra typer av elektroniska identiteter. 

Typer av electronic identities

Det finns egentligen inga hinder för att omvandla olika typer av identitetshandlingar till elektronisk. Både kunskap och teknik finns tillgänglig som gör detta möjligt. Däremot bör extra hänsyn tas till de allra viktigaste formerna av ID, såsom passet. Ett pass är den identitetshandling som har högst krav på säkerhet, eftersom man kan både använda det för att verifiera sin identitet men även för att resa. Men tack vare dagens kunskap går det att skapa ett säkert elektronisk pass, precis som med andra ID-handlingar. Här innefattas även körkort och ID-kort som utförts av banken eller liknande. 

Electronic identity – vilka är fördelarna

Det var för ungefär 20 år sedan som elektronisk identitet först kom ut på marknaden. Sedan dess har mycket hänt och fördelarna med denna typ av elektronisk identitet har visat sig vara många. Numera har ungefär 90 % av den svenska befolkningen ett sådant ID, och ibland är denna typ av identifiering ett krav. Det kan verka lite märkligt, men om man kollar på fördelarna blir det tydligt. Ett elektronisk ID är nämligen: 

  1. Smidigt
  2. Säkert 
  3. Mindre risk för ID-stöld 

Ett elektronisk ID är smidigt då man inte behöver ha med sig någon fysisk form. Då de flesta har med sig någon form av elektronisk apparat kan ID vara med ständigt. På så sätt kan många företag även erbjuda E-tjänster, vilket inte tidigare gick då man behövde kontrollera ID på en fysisk plats. Dessutom har säkerheten ökat och risken för ID-stöld är mindre. Detta eftersom det krävs ett personligt lösenord för att få tillgång till ID-handlingen, samt att verifieringsprocessen är skyddad av olika datorprogram.

Mer information: https://zignsec.com/products/electronic-identities/